Ofte stilte spørsmål fra våre medarbeidere

Hva skal jeg gjøre når oppdraget mitt utgår?

Kontakt konsulenten din hos CBA Consultants, og han vil forsøke å hjelpe deg til en ny jobb så snart som mulig.

Hvordan skal jeg forholde meg dersom jeg ikke kan møte på jobb eller kommer til å møte for sent?

Dersom du ikke kan møte en dag, eller av ulike årsaker vil komme for sent på jobb, må du kontakte konsulenten din hos CBA Consultants umiddelbart. Det er ditt ansvar å få gitt beskjed, og mottas ikke dette, vil fraværet bli registrert som ugyldig, og vil kunne innvirke på din attest eller mulighet for videre jobb. Retten til sykepenger vil også frafalle dersom fraværet registreres som ugyldig.

Når skal jeg sende timelisten, og når kan jeg forvente lønn?

Timelistene må være CBA Consultants i hende hver mandag innen kl. 12.00.Lønn for for sent innleverte timelister blir utbetalt ved neste lønnskjøring. Timelister eldre enn 6 uker er ikke gyldige.

CBA Consultants kjører lønn tirsdag hver 14 dag, så lønnen din skal være på din konto i løpet av torsdagen, dersom du har levert kontonummer og skattekort.

Hva skal jeg gjøre hvis kunden tilbyr meg fast jobb i deres selskap?

Dersom du er interessert i stillingen, må du først kontakte din konsulent hos CBA Consultants. Selvfølgelig kan du takke ja til et slikt tilbud, men ikke før du har gjort de nødvendige avtaler med CBA Consultants, ettersom du nå er ansatt hos oss. Ofte er det også gjort avtaler med kunden som konsulenten må avklare før det signeres ny kontrakt.

Jeg mistrives kraftig i jobben. Hvem skal jeg snakke med? Kunden eller CBA Consultants?

CBA Consultants er din arbeidsgiver. Konsulenten som skaffet deg jobben er der for deg. Ta kontakt, og han/hun vil ta seg en tur for å besøke deg, eller dere kan avtale et møte i CBA Consultants'lokaler. Sammen kan dere finne frem til løsninger enten i den jobben du har i dag, eller skaffe deg en ny jobb

Jeg er blakk og trenger penger. Kan jeg få et lite forskudd hos CBA Consultants?

CBA Consultants utbetaler ikke forskudd til sine vikarer, da vi kjører lønn hver 14. dag. Derfor har ingen konsulenter fullmakt til å innvilge dette. Ved helt spesielle situasjoner er det derimot mulig å søke skriftlig om forskudd. Kontakt din konsulent for nærmere informasjon.

Når får jeg feriepenger?

Feriepenger opptjent dette år utbetales normalt i juni neste år og er skattefritt. Har du sluttet, vil opptjente feriepenger for forrige år og dette år utbetales ved din siste lønnskjøring. Feriepenger opptjent og utbetalt i samme år er skattepliktig og vil bli skattet etter prosentsats på skattekortet.

Jeg har fått feil på lønnen min eller jeg forstår ikke lønnsslippen. Hvem kan jeg kontakte?

Dersom det er noe du ikke får til å stemme vedrørende lønnen din, ta kontakt med konsulenten din hos CBA Consultants. Dersom det viser seg at vi har gjort en feil, skal du kunne kreve å få rettet denne umiddelbart. Er det utbetalt for lite, vil du i de fleste tilfeller få restansen utbetalt i løpet av kort tid.

Følg oss på: