Vi kan tilby våre medarbeidere
ulike jobbmuligheter

Vi er opptatt av å utvikle individer samtidig som vi er opptatt av at du skal få en jobb du trives med, og vi kan tilby deg både oppdrag, prosjekter, vikariater og fast stilling.

Oppdrag

Et oppdrag kan variere i lengde fra en dag til flere år. Ved å jobbe på ulike arbeidsplasser vil du kunne tilegne deg ulik kompetanse, konstant få nye utfordringer, og du vil ha muligheten til å styre arbeidssituasjon og arbeidsmengde på en mer fleksibel måte enn ved fast ansettelse.

Prosjekt

Et prosjekt har ofte faste tidsrammer og definerte arbeidsoppgaver. Man er i jobb helt til prosjektet er ferdigstilt. Prosjekter finner man spesielt innen prosjektering innen olje og gass samt landbaserte industriprosjekter. Det kan være hos kunder som trenger spesialkompetanse for å kunne påta seg prosjektet, eller kunder som ikke ønsker å si nei til oppdrag selv om de ikke har nok fast bemanning selv.

Vikariat

Et vikariat kan variere i tidsrom, men er ofte for en lengre periode på minimum en måned. Når vikariatet er ferdig, hjelper vi deg med å finne ny jobb. Vi begynner prosessen tidlig slik at du kan begynne rett i annen jobb dersom det er ønskelig.

Faste stillinger

Flere og flere bedrifter i dag henvender seg til et bemanningsbyrå når de skal ansette nye medarbeidere til faste stillinger. Når du blir ansatt i en fast stilling, kan dette enten være ved en direkte rekruttering eller du vil være ansatt hos CBA Consultants i 975 timer (6 mnd.). Det vil i praksis bety at CBA Consultants er din arbeidsgiver i prøvetiden din. Etter disse 6 månedene vil du kunne gå over i fast stilling hos kunden dersom dere er enige om dette.

Oppdrag, prosjekt og vikariater resulterer også ofte i fast ansettelse.

Følg oss på:

 
Login For IntraNet