Ofte stilte spørsmål om lønn

CBA Consultants kjører lønn tirsdag hver 14. dag. Lønnen skal være på din konto i løpet av torsdagen etter. Lønnen er basert på mottatte attesterte timelister. For at du skal motta riktig lønn til rett tid, må følgende forutsetninger oppfylles:

  1. Vi må ha mottatt attesterte timelister
  2. Timelistene må alltid være levert innen mandag kl. 12.00
  3. Gyldig skattekort MÅ være levert. Har du ikke levert inn skattekort, er vi PLIKTIG til å trekke 50 % av bruttolønn slik loven tilsier.
  4. Gyldig kontonummer må være oppgitt til CBA Consultants. Dersom du ikke har bankkonto blir lønnen sendt deg på utbetalingskort, som blir sendt per. post og vil dermed ta lengre tid.
  5. Adresseendring må meldes umiddelbart, slik at du kan motta lønnsslipp.
Jeg har fått feil lønn!

Feil lønn kan dessverre oppstå. Det kan også være misforståelser som må oppklares. Dersom du opplever feil på lønn, ta kontakt med din personalkonsulent. Lønnen er basert på mottatte attesterte timelister, og din konsulent har all informasjon om oppdraget. Dersom dere finner feil på lønn, vil din konsulent følge opp dette mot vår økonomiavdeling.

Du kan også melde feil direkte til vår økonomiavdeling ved å fylle ut skjemaet: Melde feil på lønn

Følg oss på: