Våre fagområder

CBA Consultants AS tilbyr konsulenttjenester som forsterkninger til våre kunders egen organisasjon, i kortere eller lengre periode, alt etter behov. Alle våre konsulenter har gjennomgått en omfattende kvalitetssikring som innbefatter kompetansekartlegging, referansesjekker og personlige egenskaper. Vi er også sertifisert på profilanalyseverktøy, for å kunne tilby dette som en ekstra forankring i ønskede prosesser for våre kunder.

Bemanning av teknisk kompliserte utbygginger

Ingeniør-og tekniske fagområder:
 • Prosess
 • Mekanisk/maskin
 • Rør og stål/Struktur
 • Elektro og Instrument
 • Subsea/Riser/Drilling
 • Teknisk sikkerhet
 • IT
Prosjektadministrasjon og ledelse:
 • Prosjektoppfølging og ledelse
 • Innkjøp og kontrakt
 • Prosjektstyring
 • Dokumentstyring og kontroll
 • HMS
 • QA/QC
IKT:
 • Rådgiving innen forretningsprosesser
 • Utvikle støttesystemer for prosjektgjennomføring
 • Konsulentoppdrag i kundens team
 • Utviklingsoppdrag som i hovedsak utføres i egne lokaler med egne verktøy for kunder

Vi er med i alle prosjektfaser

Følg oss på: