Grunnverdiene våre er initiativ, innovasjon og integritet.

Initiativ

Vi vil dele evnen til å ta initiativ. Alle mennesker ønsker å bli positivt overrasket. Den som elsker å gjøre forretninger, må derfor trene opp sine evner til å ta initiativ, bruke kunnskap, erfaringer og fantasi til å komme med forslag. Det er en stor mulighet for at det blir bra.
Men hva hender om resultatet uteblir?
Hos CBA Consultants gjelder grunnregelen: “Don`t ask for permission, ask for forgiveness.”

Det finnes en god vilje også bak det som mislykkes. Mennesker lærer av sine feil, og evnen til å ta initiativ vokser raskt i en organisasjon hvor man lærer seg at initiativ i seg selv er like verdifullt som en dokumentert fremgang. Det finnes en makeløs energi i organisasjoner som er fylt med drivkraft.

Innovasjon

Vi vil dele evnen til å være innovative. Har du sett rutemønsteret med tre ganger tre punkter der oppgaven er å trekke fire streker gjennom alle punktene slik at hvert punkt passeres bare en gang?

Løsningen på problemet ligger i det å gå utenfor rammene som egentlig ikke finnes der. Innovasjon innebærer å anvende de nye ideene på dagens virkelighet. Innovasjon er hele tiden å hjelpe kunden til å se hvor de usynlige rammene er og til å lede dem utenfor. “Husk gleden av en ny idé”, sier vi. Gled deg over at det firmaet du går til i morgen ikke er eksakt det samme som i dag, i stedet for å være redd for det. Det finnes en voldsom forandringskraft i organisasjoner som sier ja til innovasjon.

Integritet

Vi vil gi deg styrken til å være hederlig. Integritet er et ord som rett og slett kan oversettes med hederlighet. Hederlighet er: Aldri å behandle andre mennesker annerledes enn slik du vil at andre mennesker skal behandle deg. Stå for det du har sagt og erkjenn et nederlag uten å nøle. Rette på feil og ikke gi opp før kunden er fornøyd-hederlighet er å bry seg.

Følg oss på: